När använder man värme eller kyla?
Det är helt beroende på vilken skada eller typ av värk/smärta man lider av. Här följer några behandlingsformer.

Reumatism.
Det finns en mängd olika reumatiska sjukdomar som angriper olika delar av kroppen. Ledgångsreumatism eller reumatoid artrit (RA) är en av dem. Ofta säger man att sjukdomen
är autoimmun, vilket betyder att immunförsvaret reagerar mot egen vävnad. Den här typen 
av reumatism är ärftlig, och man vet att riskerna att drabbas ökar vid exempelvis rökning. Annars vet man inte så mycket om orsakerna. Vid kronisk ledgångsreumatism måste man jobba med olika typer av smärtbehandling. I sådana fall kan både ortopedisk värme eller kyla upplevas som lindrande.

Träningsvärk
.
När det gäller träningsvärk kan smärtan bero på att muskelcellerna översträcks. För att lindra det onda kan man använda ortopedisk värme. Då ökar blodtillförseln till musklerna, vilket snabbar upp rehabiliteringen.

Muskelskada.
Akut muskelskada är bra att behandla med ortopedisk kyla. Kylan krymper blodkärlen och gör att blödningen minskar. Det är i sin tur bra, eftersom blödningar förvärrar smärta och svullnad. Dock är det viktigt att inte använda för kraftig kyla, som kan orsaka andra skador i vävnaden. Med Becare ortopedisk kyla finns ingen sådan risk, eftersom Thenerex, den termiska gelé som används i produkterna, kyler i ett långsamt och säkert tempo.

Brännskada.
Vid en brännskada är det viktigt att så snabbt som möjligt kyla ner området. Man ska sedan försöka hålla brännskadan nedkyld så länge det går. Tänk dock på att inte placera det kylande Becareomslaget direkt mot en sårig eller vätskande yta. Det är viktigt att inte utsätta skadan för alltför kraftig kyla, eftersom det skapar risk för nya skador. Det gör Becares produkter extra väl lämpade.