För människor med långvariga smärtor är smärtan något ont, som riskerar att påverka hela livet negativt. Men egentligen är smärtan kroppens egen varningsklocka, som skyddar oss från allvarligare skador.

Varför gör det ont?

När muskler eller annan vävnad utsätts för påfrestning eller skada, skickar smärtnerverna direkt en larmsignal till hjärnan. På så sätt kan vi motverka att skadan förvärras, exempelvis vid förslitningsskador.
Ibland blir smärta kronisk. En förklaring är att kroppen inte klarar att läka de skador som uppstått. Det i sin tur kan bero på att vi fortsätter att utsätta kroppen för de skadliga påfrestningarna och att kroppen inte hinner med att reparera. Men det kan också ha att göra med att skadan blivit permanent. I sådana fall får man titta på hur smärtan genom olika behandlingar kan reduceras.
Det är viktigt att påpeka att kronisk smärta inte betyder att man får bära den under resten av livet. Kronisk smärta är den medicinska termen för smärta som pågått i minst sex månader. Även kronisk smärta kan alltså behandlas med goda resultat

Vi har ont på olika sätt
.
Smärta varierar från person till person, även om smärtans grundorsak är densamma. Det  beror på att upplevelsen av smärta påverkas av en mängd orsaker. Smärttröskel och förmågan att skjuta koncentrationen på något annat är några. Dagsform, trötthet, stress och minnet av tidigare smärtupplevelser påverkar också.

Vissa undersökningar tyder också på att män och kvinnor upplever smärta olika. Män har en högre smärttröskel, men kvinnor verkar ha lättare för att uthärda smärta under en längre tid.

Gemensamt för all slags smärta är dock att den kan behandlas och i många fall botas helt. Ingen människa ska behöva bära på långvarig smärta. För att kunna behandla smärtan är det dock viktigt att man vet vad som orsakat den.

Att leva med smärta.
Att leva med långvarig smärta är oerhört krävande. Varje dag kan vara en påfrestning, där det onda finns med som en ständig följeslagare. Många människor påverkas psykiskt av det, vilket i sin tur skapar en ond cirkel, där nedstämdheten och stressen gör att smärtan tycks öka.

Därför är det av yttersta vikt att så snabbt som möjligt behandla och minska smärtan. Minsta lindring kan ofta upplevas som en oerhörd lättnad. Den psykologiska effekten i sig är ett viktigt redskap på vägen mot en friskare tillvaro. Med minskad smärta blir det också möjligt att öka den fysiska rörligheten, vilket många gånger har en positiv effekt på många olika typer av skador.