Det är av yttersta viktigt att du aldrig bortser från uppgifter du fått från läkare eller försummar att uppsöka läkare för behandling på grund av något du läst, fått uppgifter om eller erhållit genom denna webplats. De tekniker som beskrivs här, på denna webplats eller på webplatser underställda Becare AB, är inte specifika utan allmängiltiga och kan inte appliceras på alla fall. Läsaren skall rådgöra med läkare eller andra specialister, om tekniker och processer beskrivna på webbplatsen kan appliceras på specifika skador och fall. Vi utger oss inte för att ge medicinska råd utan beskriver i en lättläst form de informationer och offentliga uppgifter som finns inom ämnet. Vi utfäster inga garantier eller utlovar inget resultat utifrån bruket av de tekniker och processer som beskrivs på denna webbplats. Varken vi eller våra anställda, agenter, återförsäljare, samarbetspartners och liknande är ansvariga för skada eller förlust hänförlig till information på denna webbplats. Vi ansvarar inte, eller gör utfästelser iform av några garantier av något slag, för eventuella resultat till följd av användningen av de förfaranden, processer och tekniker beskrivs på webbplatsen. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot oss för innehållet på denna webbplats. För våra produkter gäller de garantier som återfinns under rubriken ”Köpvillkor” i vår webshop.