Såväl ortopedisk värme som kyla kan användas i behandling mot smärta.

Kyla.
Vid akuta vävnadsskador är ortopedisk kyla bra som bedövning. Kylan drar också ihop blodkärlen, vilket minskar eventuella blödningars utbredning i kroppen.

 När man arbetar med kyla bör man inte använda is och dylikt, som med sin intensiva kyla kan skapa förfrysningsskador.

 Med Becare ortopedisk kylterapi blir kylan aldrig för intensiv. Det beror på att Thenerex, den patenterade termiska gelén i produkterna, avger kylan i ett långsamt förlopp. Detta ger en säker nedkylning för kroppen.

Värme
.
Ortopedisk värme är ett effektivt sätt att lindra smärta. En ökad vävnadstemperatur ökar cellernas ämnesomsättning, vilket är det som sker när man får feber. Detta påskyndar läkningsprocessen radikalt, vilket också är funktionen med feber.

Ökad vävnadstemperatur ökar också blodgenomströmning och blodpåfyllnad, vilket gör att kroppen enklare kan transportera bort slaggprodukter och smärtsubstanser som är välkända orsaker till smärta.